KLIPPAN 2023-12-23 KL. 06:38

”Livet är ingen dans på rosor”

Av Diana Larsson

I förra Söderåsen NU kunde ni läsa om Alexandra Johlin som skickade tråden vidare till Burim Nikqi med frågan: ”Vad driver dig i ditt arbete?”

”Livet är ingen dans på rosor”
Industrin, vården och restaurangbranschen är i skriande behov av fler anställda.Foto: Diana Larsson

– Jobbet är sjukt omväxlande för jag träffar många olika individer. Att se en ungdom lyckas är en supervinst!

Säg den i Klippan som inte hört namnet Burim Nikqi. Han är den enda i kommunen med tilltalsnamnet Burim och han vurmar för att se ungdomar lyckas.

– Det finns något i oss alla, det gäller bara att hitta det.

I sin yrkesroll på navigatorcentrum möter Burim Nikqi ungdomar som det inte går spikrakt för. Det handlar om att de inte börjat, hoppat av eller gått ur gymnasiet utan examen. Enligt lag har kommunerna ett uppföljningsansvar tills dessa ungdomar fyllt 20 år.

– Vi får namn och adress och börjar med att skicka ett informerande brev. Får vi inte kontakt skickar vi ett nytt med bokad tid för ett möte, sen ringer vi, gör hembesök och så fortsätter det tills vi får kontakt.

Många ser det som ett misslyckande att inte ha klarat gymnasiet där anledningarna är lika många som ungdomarna.

– Det blir till att bygga upp självkänslan och hjälpa dem att hjälpa sig själv. Det handlar om att inge hopp, stötta och navigera dem till att våga testa och ibland misslyckas. Jag ser deras styrkor, möjligheter och hjälper till att bygga upp individerna efter deras intressen.

Med bakgrund som fotbollstränare har Burim alltid känt lite extra för dem som har det svårare.

– Det löser sig för dem som det går bra för, men de andra kan behöva lite navigering för att lyckas.

Med mångårig erfarenhet av att jobba med ungdomar är Burim den som lirkar och i många fall får ungdomarna att öppna upp.

– Jag kan vara lite jobbig – men livet är ingen dans på rosor.

Burim uttrycker vilket gott samarbete de har med Arbetsförmedlingen där han ser sig själv som länken som gör att ungdomarna inte faller mellan stolarna. Eftersom han uttryckligen hatar orättvisor och menar att alla ska ha det de har rätt till oavsett namn och vilka man känner så lotsar han ungdomar med målet att de ska komma i arbete eller tillbaka till studier.

Vid sidan om uppdraget som coach är Burim näringslivsutvecklare där han strävar efter att kommunen ska få ett större arbetsgivarperspektiv. Här har hans egen bana som företagare inom padelbranschen gett honom en värdefull erfarenhet och insikt i hur det är att vara arbetsgivare.

– De har tuffa förutsättningar och uppskattar de mjuka värdena som att deras anställda kommer i tid, inte är borta 40 dagar per år och att de hör av sig om de inte kan komma.

Erfarenheten av att vara fotbollstränare kommer väl till pass i Burim Nikqis uppdrag som navigator för ungdomar som inte fullföljt sin gymnasieutbildning. Foto: Privat

Att se ungdomarnas potential istället för hinder och att finna en matchning med en arbetsgivare är ett givet mål.

– Det händer att arbetsgivare ringer och frågar om jag har fler ungdomar. Hittar man rätt och börjar försiktigt så har de en lojal anställd som stannar länge.

Under åren med uppdraget har han flera solskenshistorier i bagaget, men särskilt en får honom att skina upp lite extra.

– När jag var fritidsledare på Snyggatorpskolan så fanns det en hjärtsjuk elev som jag vid ett tillfälle gjorde HLR på. För ett och ett halvt år sedan träffade jag henne och hennes mamma på öppet hus på Kungsfiskareskolan och vi småpratade om hur läget var. Hennes mamma sa att det varit svårt med flera hjärtstillestånd, men att de fått ett nummer till någon på kommunen för att se om de kunde hjälpa dottern att hitta ett arbete hon klarade av. Det numret var till mig och vi bokade tid för ett möte där och då. Tjejen kunde tänka sig att jobba inom HR så jag ordnade ett möte med kommunens HR-chef. Det blev ett möte i världsklass som landade i att hon fick en praktikplats. Idag är hon min kollega, jobbar halvtid och ska börja studera HR.

Att jobba och göra rätt för sig är Burim Nikqis melodi, samtidig som han älskar ledarskap, är oerhört resultatfokuserad och tävlingsinriktad. Egenskaper som varit en rejäl utmaning i jobbet, som han för övrigt tycker är kommunens bästa.

– Ungdomarna är sköra och det behöver lirkas för att hitta rätt. Det är en utmaning och kräver stort tålamod, men kan jag få en ungdom ett steg närmre arbete eller studier än dagen före så har jag lyckats!

Burim Nikqi skickar tråden vidare till Sofia Lundblad, exploateringschef i Bjuv, med frågan: ”Hur jobbar ni med näringslivsfrågor sedan kommunens omorganisation?”

Foto: Diana Larsson