Integritetspolicy Made In Båstad / Bjäre NU / Bjäreliv / Laholms Tidning

Made In Båstad (556917-7271) följer de direktiv om hantering av personuppgifter som
dataskyddsförordningen (GDPR) kräver. Personuppgifter som lämnas i samband med beställningar av annonser, byråjobb, fotograferingar sparas i vårt affärssystem. Uppgifterna sparas enbart för att kunna fakturera för utfört uppdrag enligt gällande bokföringsregler.

Hantering av personuppgifter
Riktlinjer för personuppgifter som sparas i samband med fakturering:
• Bolagsnamn
• Postadress
• Referensperson för-och efternamn
• E-postadress och telefonnummer till arbetstelefon

Uppgifterna hanteras i ett lösenordsskyddat CRM-system. Made In Båstad lämnar endast ut dessa personuppgifter till tredje part om vi skulle tvingas överlämna en obetald faktura till inkasso. Personuppgifter som lämnas i samband med tävlingar och utlottningar sparas bara så länge som aktiviteten varar och rensas bort när eventuella vinster är utlämnade.
Made In Båstad har en hög IT-säkerhet med krypterad hårdvara som med din integritet i fokus skyddar mot intrång utifrån. Inga personuppgifter finns tillgängliga i öppna system.
Rensning av person- och kontaktuppgifter till kunder sker regelbundet eller när affärsrelationen upphör.

Made in Båstads : BjäreNU, Laholms Tidning och Bjäreliv är hushållsdistribuerade lokaltidningar och är oadresserade. De som begär att få den skickad till adress utanför kommungränsen lämnar med samtycke sina personuppgifter dels för fakturering dels för prenumeration. Uppgifterna raderas omgående när prenumerationen sägs upp. De personer som väljer att vara lokalsupporters och bidra till utveckling av tidningarna sparas personuppgifter på för att debitera gåva månadsvis eller för att kommunicera i enkätform eller med erbjudanden för supporters som tackat ja till denna kommunikation. Uppgifter som sparas: Namn, mailadress och mobiltelefonnummer.

Rätt att begära information
Vill du veta mer om hur vi behandlar personuppgifter, skicka en begäran till
joakim@madeinbastad.se. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig och att få uppgifter rättade, men observera att Made In Båstad endast har tillgång till uppgifter som använts i samband med att ni har beställt något av oss eller engagerat er som lokalsupporter.

Stöld eller intrång
Vid stöld, dataintrång och/eller inbrott i datakänsliga utrymmen meddelas
Dataskyddsinspektionen omgående.

Ansvarig utgivare
Joakim Ormsmarck
Dataskyddsombud
Joakim Ormsmarck
Tel: 0707-709105, joakim@madeinbastad.se