ÅSTORP 2024-02-15 KL. 06:18

Anna Meurling Alriksson vill att alla ska bli sitt bästa jag

Av Diana Larsson

År 2023 års sista Röda Tråden var Burim Nikqi som efter det att Sofia Lundblad, mark- och exploateringschef i Bjuv, hoppat av tänkte om och skickade istället tråden till Anna Meurling Alriksson, chef för bildningsförvaltningen i Åstorp med frågan: ”Dina planer för att öka målbilden för Åstorps elever?”

Anna Meurling Alriksson vill att alla ska bli sitt bästa jag
"Mod är viktigt för att nå utveckling" Anna Meurling Alriksson är Åstorps nya bildningschef. Foto: Diana Larsson

– I dagarna har vi genomlyst årsredovisning för samtliga verksamheter. Det blir tydligt att vi behöver arbeta mer med att analysera data kopplat till svenska och matematik för att nå en högre måluppfyllelse så att eleverna ska nå behörighet till olika gymnasieprogram.

I vår kommer Åstorp att implementera en språkplan som arbetats fram under det gångna året vilken ger medarbetarna riktlinjer och olika metoder kopplat till forskning.

–Det är viktigt att vi använder oss av forskning så att våra arbetssätt och metoder får varje barn och elev att nå sin fulla potential.

I år har bildningsförvaltningen tre fokusområden vilka är kopplade till deras kommunala och nationella uppdrag. Språket som är kopplat till läsning och hög närvaro i förskola och grundskola - frånvaro några dagar här och några där blir snabbt många.

– Vi förbereder också våra ungdomar för att kunna fatta rätt beslut inför sin egen framtid. Med karriärvägledning ser de vad de behöver fokusera på för att nå kriterierna till rätt utbildning.

Foto: Diana Larsson

Anna Meurling Alriksson tillträdde rollen som förvaltningschef på Åstorps bildningsförvaltning den 11 december.

– Nu ska jag göra mina hundra dagar innan jag börjar prata om förändringar. Jag har precis besökt Nyvång och Hyllinge. Näst på tur står Tingdal för att se och höra elevernas och personalens tankar. Pedagogerna sitter på massor av idéer och jag är nyfiken och ställer tusen frågor.

Elevernas kunskapstapp i matematik behöver även det en närmare analys. Ett inledande möte har hållits som ett första steg till att sätta samman en referensgrupp med förstelärare, specialpedagoger och de lärare som har ett brinnande intresse för ämnet.

– Vi tänker att det är viktigt att redan i förskolan fokusera på språk och matematik. Vi ser att utmaningar i språket leder till att eleverna inte klarar de matematiska begreppen. Vi behöver gå tillbaka till hur skolan var och skapa automatiseringar kring lärandet. Kan du läsa kan du ta till dig annan information och visst finns det hopp!

Andra nycklar till ökad målbild är att skapa delaktighet hos eleverna där deras individuella intressen blir en ingång till kunskap. Relationer mellan pedagoger och barn/elever är särskilt viktigt och mycket handlar om kommunikation.

– Kan vi ha kommunikation även med föräldrarna om att ”om vi gör så här och ni gör så här” då blir elevens resultat dubbelt så bra.

Vem är då Åstorps nya bildningschef? Jo, Anna Meurling Alriksson har rötterna i Småland. Trots sina kopplingar till vårt grannlän blir det ingen tårta ”fössta tossdan i mass”.

– Jag tycker inte om sötsaker utan föredrar salt. Hade det varit ostbågar så hade det gått bra alla dagar i veckan.

Kontoret med mycket ansvar och stillasittande bryts gärna av med långa promenader.

– Det är som balsam för själen att lyssna på fågelkvittret och njuta av naturen.

Med adress i Laröd har Anna Meurling Alriksson nära till både hav och skog och försjunken i tankar händer det att hon tappar bort sig.

– Det händer att jag går vilse, absolut. Jag brukar säga att jag har geografisk dyslexi. Jag kan till och med gå vilse på hotell. Min man menar att jag är hopplöst oförbätterlig.

Utöver de ovärderliga promenaderna hittar maken ofta henne i köket innesluten i sin ”matbubbla” där hon kopplar av och reflekterar.

– Jag älskar att laga och äta god mat. Jag gillar att göra allt från grunden och färdigmat finns inte hemma hos oss. Det blir endast när sonen vill äta på McDonalds.

Vägen till Åstorp är däremot svår att ta fel på och hennes första tid på bildingsförvaltningen har varit till belåtenhet.

– Jag har blivit enormt varmt välkommen.

Tidigare erfarenhet av orten finns endast genom hennes engagemang i Familjen Helsingborg. Detta ändras nu i takt med att hon besöker alla kommunens förskolor och skolor. På sin senaste arbetsplats gjorde hon förändringar år två och stannade ytterligare fem år och kunde ta del av frukterna.

– Jag vill att alla ska kunna bli sitt bästa jag. Det är otroligt häftigt att se människor utvecklas. När det glittrar i ögonen på både medarbetare och barn då känner jag lycka.

Foto: Diana Larsson