ÅSTORP 2024-06-23 KL. 08:00

7 200 000 kronor i samhällsnytta

Av Diana Larsson

7 200 000 kronor i samhällsnytta

Så mycket menar Idrottscentrum i Lund att Åstorp/Kvidinge IBS årligen bidrar med till Åstorps kommun genom deras arbete med After School i Arena Åstorp.

Styrelsen är nu oroliga inför kommunens hyreshöjning för lokaler och anläggningar. I ett meddelande till sina medlemmar skriver styrelsen: ”Säsongen 22/23 hade vi i princip samma nivå på hyra och bidraget från kommunen cirka 90 000 kr. För säsongen, som nyligen avslutats, var bidraget på 83 000 kr och hyran 162 000 kr. Med den nya taxan uppstår ytterligare hyresökningar med cirka 60 000-100 000 kr om året, medan bidragsdelen förblir oförändrad. Konsekvenser när båda hyresökningarna är genomförda, blir att föreningen får cirka 85 000 kr i bidrag och uppskattningsvis i intervallet 300 000-400 000 kr i hyror. ”