KLIPPAN 2023-11-27 KL. 06:39

Sänkt hastighet med nya skyltar

Av Diana Larsson

Nu gäller det att hålla lite extra koll på hastighetsmätaren vid färd i Klippans kommun. Omkring 500 nya skyltar har de senaste veckorna bytts ut av gata-parkpersonalen.

Sänkt hastighet med nya skyltar

– Vi kommer generellt att sänka hastigheten från 50 till 40 kilometer i timmen i de fyra tätorterna i kommunen, säger Madeleine Kristersson, trafikingenjör, till HD.

Särskilt vid skolor förändras hastigheten när den tidsbegränsas för att skapa större hänsyn för gällande hastighet under skoltid.