KLIPPAN 2024-04-30 KL. 08:00

Minimalistiskt i konsthallen

Minimalistiskt i konsthallen
Foto: Johan Söderström

Klippans Konsthall bjuder in till utställningen Legacy skapad av Johan Söderström. Legacy tar sitt avstamp i industrialiseringen under 1800-talet, de enorma förmögenheter och verksamheter som skapades, och arvet efter dem. Den berör också manipulationen av de psykologiska och sociala strukturerna under uppbyggandet av det svenska folkhemmet och i dagens moderna konsumtionssamhälle.

Söderström använder sig av ett minimalistiskt och poetiskt språk. Han skapar sina verk med spackel i ekpaneler där han först bygger upp ett tredimensionellt landskap, som sedan jämnas ut. Utstickande delar slipas bort och hålrum fylls igen. Det som kvarstår är ett flatt tvärsnitt som beskriver sitt tidigare djup.

Leagacy visas fram till den 8 juni.