FÖRETAGANDE 2023-09-22 KL. 08:00

Biodlare tvingas lägga ner

Av Diana Larsson

Den svenska honungsproduktionen är hotad. Detta då det finns ett stort överskott av honung i Sverige och flera distributörer har satt inköpsstopp.
– En halvsanning, menar Kristian Kristensen, Kimber Bigård i Bjuv.

Biodlare tvingas lägga ner
Krstian Kristensen värnar om den svenska honungsproduktionen. Foto: Diana Larsson

Flera svenska biodlare vittnar om att de måste avveckla sin verksamhet eftersom de inte får sålt sin honung. En paradoxal situation eftersom de svenska biodlarna bara producerar 50 procent av den honung som konsumeras i Sverige.

Vid köp av svensk honung gynnas den svenska floran. Foto: Kristian Kristensen

Överskottet beror dels på de senaste årens goda skördar tillsammans med att allt fler har biodling som hobby. Även i utlandet finns ett överskott vilket pressar priserna. Enligt SCB importerade Sverige 4 797 ton honung under 2022. Ett ton motsvarar 2 000 burkar.

Professionella biodlare ställer sig frågande till den stora importen och menar att det finns utbrett fusk med billig importhonung.

– De biodlare som har det som yrke får inte någon lönsamhet. Grossisterna säger att de har fullt i lagret, men det är en halvsanning, säger Kristian.

Krstian Kristensen värnar om den svenska honungsproduktionen. Foto: Diana Larsson

Kristian Kristensen kanb eskrivas som en lösnings-orienterad biodlare som tänker utanför ”kupan”. Han ifrågasätter starkt vad som egentligen finns i den importerade honungsburken. Är det äkta honung eller billig sirap? Han värdesätter den svenska hantverksmässigt framtagna honungen högt och ägnar sig åt delikatesshonung med smak av blomsterängens mångfald.

– Tänk dig så här: Grundfloran ute i vår natur med blommor, fruktträd och bär i skog och mark - allt där det finns blommor inför en fruktsättning. När svenska konsumenter köper utlä-ndsk honungminskar densvenska polline-ringen. Där-för är det viktigt att välja svenskt.

Som ett steg i att möta de professionella biodlarnas utmaning med att sälja sin honung kontaktade Kristian Bjuvsborna Bato och Vera Celic, stora honungsproducenter som fått känna på grossistföretagens inköpsstopp.

– Grossisterna är inte intresserade av vår honung så nu står jag med honung i garaget som ingen vill ha, säger Bato.

Bina är viktiga pollinatörer som vi ska vara rädda om. Foto: Kristian Kristensen

Fortsätter utvecklingen tvingas familjen Celic att trappa ner. De har nu inlett ett fördjupat samarbete med Kimber Bigård för att få ut deras honung på den lokala marknaden. Bato gläds över Kristians initiativ, vilket räddar dem litegrann.

Bato strävar efter en ekologisk biodling och berättar att det i utländsk vax hittats rester av gifter och bekämpningsmedel.

Vad behövs för att bryta trenden?

– Jag vill att svenska grossister vänder sig till de svenska biodlarna först. När vi inte har så det räcker då kan de shoppa utomlands.

Kristian Kristensen menar att biodlare oftast är duktiga hantverkare, men de är däremot inga säljare. Tillsammans strävar de efter att stärka den lokalproducerade honungens position.

På Ica i Bjuv finns ett stort utbud av honung. Dock är det den lokalproducerade från familjen Celic som säljer bäst och får därmed bästa hyllplatsen. Jens Lekland, butikschef stöttar gärna svensk honungsproduktion.

– Den svenska honungen är fantastiskt fin, det är den jag själv väljer när jag handlar.LÄS SENASTE E-TIDNINGEN


Fler E-tidningar

SENASTE I FÖRETAGANDE

Fler nyheter