NYHETER 2023-10-20 KL. 14:19

Varning för stark vind med stormbyar på fredag kväll

Av Peter Jakobsson

SMHI har gått ut med en gul vädervarning gällande vind på Söder under fredag kväll och natt till lördag. Det rapporteras bli mycket hårda ostliga vindbyar på 20-25 m/s från fredag kväll. Vinden förväntas avta lördag förmiddag.

Varning för stark vind med stormbyar på fredag kväll
Förväntas bli hårda ostliga vindar med stormbyar under fredag kväll och natt mot lördag. Foto: Peter Jakobsson

Vädret med den hårda vinden kan innebära begränsad framkomlighet på vägar på grund av nedfallna träd. Det finns risk för förseningar inom buss-, tåg-, flyg- och färjetrafiken samt inställda avgångar. Områden med luftburna elledningar kan påverkas och ge störningar i el- och teleförsörjningen.

Lösa föremål och tillfälliga konstruktioner riskerar att förflyttas eller skadas. Därför är det viktigt att alla plockar undan lösa föremål i trädgårdar som kan fångas av vinden och ställa till skada.

Vädervarningen gäller södra Halland, delar av norra Skåne, sydligaste och ostligaste Blekinge och sydligaste Öland under tiden fredag 20 oktober kl. 18.00 till lördag 21 oktober kl. 09.00.

Under samma tid har SMHI en orange vädervarning för högt vattenstånd utmed Skånes sydkust. Där är det då risk för omfattande översvämningar när vattenståndet stiger ytterligare i samband med hård vind under fredagskvällen.